Teamwork

Konflikt, kommunikation & teamarbejde

Konfliktanalyse som grundlag for en effektiv og vedvarende forbedring.

Både i det private men også på arbejde er det ubehageligt at have konflikter. Det betyder som regel stress for de involverede.

Konflikter udløser uro og frustrationer. Din færdighed for at kunne tænke rationelt udsættes og der gribes instinktivt tilbage på handlemønstre og strategier, man har tilegnet sig i sådanne situationer, der dog sjældent er brugbart eller målorienteret.

Hvis de involverede konfliktparter ikke er parate til at gi’ sig – til at give afkald for deres personlige interesser, så er det på sigte ikke muligt, at undgå en konflikt.
I denne situation ved de involverede parter ofte ikke, hvordan de kan løse konflikten konstruktivt mere. Situationen truer at eskalere og en løsning, der tilgodeser alle parters interesse, rykker i det fjerne.

Dette kommer til at koste alle involverede både tid, økonomi og ikke mindst nerver.

Senest når konflikterne i et team tager overhånd og binder ressourcer, der bliver brugt andre steder, er der behov for at handle.

At erkende og behandle konflikter.

En grundig analyse af situationen er udgangspunkt for en effektiv og vedvarende bilæggelse af konflikten.

Konfliktmanagement barde derfor være et redskab alle ledere og mellemledere har i deres værktøjskuffert!

Jeg tilbyder workshops, der hjælper med  at skærpe FOKUS …

  • for at tyde stressorene/signalerne i tide
  • for at kunne bremse en konflikt i opstarten
  • og for at lære hvordan man kan håndtere konflikter

Du er også interesseret i at forbedre kommunikation og teamarbejde

hurtigt og vedvarende?

Hvorfor teamarbejde er så vigtigt!

Team betyder ikke -lad en anden gøre dit arbejde (Ta‘ en anden medarbejder!)

Mennesket er et socialt individ. Der gør en lykkeligt, hvis man kan føle sig inkluderet i et team. Det kan siges, at disse medarbejdere er:

mere lykkelig – motiveret – produktiv – mindre stresset og mere udholdende.

Teambuilding

Alt afhængig af modellen, gennemløber en Teambuildings-proces forskellige faser.

Med FOKUS for de individuelle behov og ønsker, faciliterer jeg teamet igennem denn forandrings- eller teamdannelsesprocess.

Rollestruktur

Som regel eksisterer der opgaver i en virksomhed, en enkelt medarbejder ikke kan klare alene.
Efter ”Meredith Belbin” findes der 9 forskellige roller i et team, opdeler i 3 hovedkategorier.

  • Den handlings-orienterede rolle
  • Den kommunikation-orienterede rolle
  • Den videns-orienterede rolle

Egen rolle i teamet afhænger af personlighederne og væremåderne fra de enkelte.
Denne rollestruktur har en stor indflydelse på arbejdsklimaet.

En ”uheldig”  teamkonstellation kan hurtigt føre til dårlig stemning, disharmoni og nedgang af produktiviteten.

Konflikter er nærmest uundgåelig.

I et gratis formøde, kan vi drøfte din problematik og aftale de næste skridt!

Personprofiler

Uddannet og certificeret som stress-coach ved Stressakademiet i Fredericia og autoriseret bruger af testværktøjerne fra

…kan jeg tilbyde dig et bredt portfolio af e-stimates værktøjer.

Personprofiler og teamprofilen kan bruges i rekrutterings-sammenhæng men også som evalueringsværktøj.
Jeg kan gennemføre forskellige tests med målgruppen og formidle indholdet i et forståeligt sprog.

Resultaterne kan efterfølgende anvendes for at optimere situationen.
Denne process ledsager jeg som jeres facilitator.

Besøg hjemmesiden www.e-stimate.dk og se på mulighederne der byder sig.

Sammenhæng mellem

roller & optimal sammensætning af et team

forklarer jeg gerne i et ekstra møde .

Reserver en tid!