Velkommen hos ”FOKUS – Coaching & Consulting”

STRESSMANAGEMENT FOR DIN SUNDHED – TRANSFORMATIONEN FOR ORGANISATIONENS SUCCES

Stress, Konflikt og mere…

Kører det for tiden ikke rigtig rundt for dig, er der udfordringer private, personlige eller i dit team/din virksomhed?

Er du eller dine medarbejdere stresset, er energiniveauet i bunden, mangler den rigtige indstilling/motivation og er hverdagen præget af konflikter – eller er der planlagt teambuilding- eller forandringsprocesser, der kræver en del ressourcer?

Som regel følger herpå et uligevægt der fører til en nedgang i præstationen, som du personligt, medarbejderne men også hele virksomheden/organisationen kommer til at lide under. Et dårligt ry kan være følgerne og kvalificerede medarbejdere bliver borte .

Reaktiver dit sovende potentiale

Er du mere proaktiv og forudseende, tænker du måske på at reaktivere og fremme dit eller dine medarbejders indeliggende potentiale?

Har du nogle uopfyldte mål og vil du tage hele tit potentiale i brug, for endelig at kunne omsætte de ting du længe har drømt om eller spekuleret over – helst i nærmeste tid?

Det professionelle stressmanagement som grundsten for personlig og erhvervsmæssig udvikling

Som Systemisk- og Psykologisk Coach og facilitator understøtter jeg dig personligt og virksomhed i at kunne begå sig i en hurtig skiftende hverdag med permanent voksende udfordringer.

FOKUS – Coaching & Consulting udarbejder løsninger der har en positiv effekt på hele virksomheden.

Vores øremærke ligger i det sunde psykiske arbejdsmiljø, med FOKUS på et professionelt stressmanagement, der danner basis for en sund og vedvarende udvikling af mennesket.

Dette positive og sunde arbejdsmiljø, med stærk motiverede medarbejdere, er grobunden for skabelsen af ressourcer, der efterfølgende kun re-investeres i egen virksomhed!

Stressmanagement som basis for det sunde arbejdsmiljø og tilfredse medarbejdere .

Det sunde og produktive arbejdsmiljø – som grundsten for transformationen henimod erhvervsmæssig vækst.

DK

Transformation

I fællesskab arbejder vi på denne transformation og jeg ledsager – med hjælp til selvhjælp – ind i en selverkendelse, hvorved du kommer til at lære dine styrker og dit udviklingspotentiale bevidst at kende. Dette vil hjælper dig med at få dine mål opfyldt.

Ved først at bevidstgøre og afsløre en dysfunktion eller en truende eskalation for så at benytte sig at en professionel Stressless-Strategie, der er koblet til coaching, kompetanceudvikling og klare målsætninger – når mennesket og virksomheden i balance.

En økonomisk nedtur, som følge af medarbejder-fluktuation, sygefravær og konflikter vil få en tilbagegang eller stoppes helt.
Livsglæden og et positivt psykisk arbejdsmiljø vil få et løft!

Som resultat vil vi kunne accelerere produktiviteten/omsætningen – stoppe de store omkostninger og som følge heraf vende et deficit henimod et benefit/en gevinst.

Bæredygtig og perspektivisk ville det gavne virksomheden, hvis de oparbejdede ressourcer bliver reinvesteret i egen virksomhed!

Resultatet kan i sidste ende være, at erhvervskunden, ud over den helbredsmæssige nytteværdi og den økonomisk værdi for arbejdspladsen, også opnår et imageløft overfor konkurrencen, potentielle kunder eller medarbejdere, leverandør og nærmiljøet.

Hvordan det er muligt, forklarer jeg gerne i en personlig samtale.