Business & Præstationspres

I vores dagligdag bliver der forventet flere og flere færdigheder, der desuden løbende kombineres og forbedres yderligere. En følge heraf er, at præstationspresset til den enkelte vokser – både privat og på arbejde.

Hvis man altså vil være i stand til at præstere noget, eller være værdifuld som medarbejdere, bliver man nødt til at viderudvikle sig permanent.

Alt afgørende er ens egen markedsføring og ens „økonomiske værdi“.
Denne værdi bliver til ens egen overlevelsesfaktor/livsforskring
– og jeg bliver til din „Survival-Coach“.

Sådan understøtter jeg din virksomhed som Coach

Det øverste mål af en coaching-samtale er, at alle formår at være en del af organisationens udvikling, at der dannes et homogent team med et fremadrettet syn, der har en indre styret motivation til at kunne bevæge noget for organisationen.

Hvilke mål kan du opnå med mig – og hvad bliver, hvis jeg går igen?

…at medarbejderne

 • tænker iværksættende – for virksomheden
 • bliver motiveret indefra
 • ser virksomhedens og kundernes vel som deres personlige målsætning
 • virkelig arbejder hånd i hånd – fungerer som et team – hvor kommunikationen også stemmer
 • arbejder på en fælles positiv kultur
 • er klar over styrker og svagheder – og er indstillet på at arbejde med dem
 • At både medarbejdere og ledelsen kommer glade og gerne på arbejde!

Hvad bevirker Coaching af ledere – ledelse?

Værdien af en coachingsamtale er især konfrontationen og behandlingen af egne konkrete ledelsesudfordringer.

 • Hvor ligger egne styrker – udviklingspotentiale?
 • Kompetanceøgelse igennem selverkendelse og reflektion
 • Livskvalitet og livsglæde ved hjælp af selvbestemt adfærd
 • Færdigheder i:
  • Leadership
  • Kommunikation
  • Team-Work
  • Proces- og Changemanagement
  • Konflikthåndtering

Egen ledelseskompetance bliver fremmet og sikret. Dette styrker virksomheden i sit ledelsesmæssige arbejde og organisationskulturen får et positivt løft.

Kunsten er at gøre de rigtige ting
– fremfor at gøre tingene rigtig!

Lederbaseret coaching

Var den traditionelt mening at holde coaching og ledelse fraskilt, ser vi i dag et bud på et ledelsesværktøj, der integreres som anerkendt redskab i ledelsens dagligdag.

Fokus ligger stadigvæk i den enkelte medarbejders udvikling, dog ikke overordnet – mere som en integreret ledelses strategi, hvor medarbejderen inspireres til at reflektere over egen forståelse, ambitioner, mål og erfaringer i en lærende og udviklende proces, der matcher med organisationens mål og værdier.

Denne ledelsesmetode kan være meget nyttig i ansættelsesprocedurer/talent-scouting og i analysering af medarbejdernes potentiale og udviklingsressourcer.

Dette indebærer dog også faren for, at lederen ikke kan fraskille sin kærneopgave og sin coachingopgave.
I værste tilfælde bliver det en belastning for det arbejdsrelaterede forhold.

I min funktion som ekstern facilitator med en Systemisk & Psykologis Coachuddannelse, overtager jeg gerne denne individuelle coaching.

Oplæring af ledere og mellemledere

Jeg tilbyder workshops for at styrker ledende medarbejders kompetence i lederbaseret coaching.