Coaching

Bring arbejde, privatliv og udvikling i balance

Coaching sikret og fremmer din trivsel – din handlekraft og bidrager til et sund klima i dit nærmiljø.

For at kunne have succes i sit liv, er det vigtigt, at holde presset og successen på arbejde eller skole i balance med dit privatliv. Disse to enheder betinger hinanden og kan ikke erstattes af hinanden!

Der er ikke alle tanker, følelser eller adfærdsmåder vi foretager bevidst. Ubevidst adfærd og tanker har en stor indflydelse på vores liv og kan forårsage vedvarende forstyrrelser. Corona-pandemien efterlader yderliger sine spor.
Blokader i krop og sjæl eller andre symptomer kan være følgerne.

Lykkens nøgle

Det gælder om at kunne fjerne de negative påvirkninger – STRESSORENE – ud af sit liv og skifte FOKUS.
Fjern de ting der dræner dig for energi og har en negativ indflydelse på dig.

Min opgave som coach er, i fællesskab med den stressramte person, at finde ud af årsagen for stress-symptomerne/blokaden og at lære vedkommende at håndtere dem.

Som Systemisk- & Psykologisk coach og Stresscoach får du min understøttelse til at reaktivere dit fulde potentiale og tage det i brug.

Jer tager fat i det punktum i din livsplanlægning, hvor en mangel bremser din personlige udvikling eller hvor egne styrker bør viderudvikles, for at nå i mål – for at få succes!

Lad os finde dine styrker og udviklingspotentialer. Med FOKUS på her og nu’et aktiverer vi din energi og ruster dig for tiden der kommer.

Coaching har altid noget at gøre med en forandring. Det er en forandringsproces der sætter personlig og jobmæssig udvikling i centrum.

Nytteværdien

Helt afhængig af personens udfordring og mål, er nytteværdien af en coaching en ny FOKUS og konfrontationen af konkrete egne udfordringer, der behandles i et ”beskyttet rum”.

Coaching sikrer og fremmer personens positive sindstilstand og handlekraft. Ud over personens individuelle nytteværdi, bidrager denne positive effekt til et sundt og positivt klima i personens nærmiljø.

Herigennem genvindes – skridt for skridt –  styrken og evnen til frit at kunne agere.

Lad os HER OG NU i fællesskab starte på din udviklingsproces.

Tag 1. skridt henimod din selverkendelse og kontakt mig.

Så „tager jeg dig ved hånden“ og ledsager dig igennem processen.

ønsker/planer, der ikke bliver realiseret inden for 72 timer, forbliver drømme.
alt hvad du sætter i gang her og nu, har 99% chance for succes!

FUKUS

på din personlige vækst!

Investeringen

Coachingens værdi burde måles i den op-graduering du gerne vil nå fem til.
Vil du komme til at tjene mere i løn efterfølgende – får du et bedre arbejdsmiljø og velværd, kommer du af med din stress, får du mere klarhed og livsglade i dit liv?

Hvad har du hidtil betalt for: ferie eller oplevelser, Fitness & Wellness, „Vitaminpiller“, ud-/eftreuddannelser og kurser?

Er coachingen eller coachen en vigtig faktor for at komme videre i din nuværende livssituation, din udvikling og din positive syn på dig selv og fremtiden – så er det en investering, der har sin værdi!