Supervision & Mediation

Supervision er en samtale-teknik for at løse konflikter og for at optimere arbejdssituationen. Den anvendes altid i arbejdsrelateret kontekst.
Ved hjælp af en supervisor, bliver adfærdsmønstre og interaktion iblandt medarbejderne analyseret og konkrete situationer bliver evalueret.

FOKUS ligger her på egen oplevelse og personlig udvikling.

Supervision i forskellige sammenhæng

Enkeltsupervision

 • Supervisor – supervisand (en person, der har en problemstilling)

Emnebaseret supervision

 • Samme faggruppe med forskellige arbejdsplaser
 • Forskellige repræsentanter fra forskellige afdelinger
 • Problemformuleringen bliver medbragt fra en enkelt person
 • Grupper går efterfølgende hver til sit / fra hinanden

Gruppesupervision

 • Udveksling sker mellem forskellige supervisanter
 • Emnet er fastlagt i forud og ens for alle – og alle bidrager konstruktivt

Teamsupervision

 • Teamets/gruppens væremåde med hinanden,
 • eller et konkret problem gruppen står overfor, står i FOKUS
 • Emnet er samarbejde/teamarbejde
 • Teamet arbejder både før og efter supervisionen fortsat sammen

Mulige emner for en supervision:

 • Refleksion over egen rolle
 • Selverkendelse iht. egne grænser
 • Udvidelse af FOKUS og perspektiv
 • Konflikthåndtering
 • Håndtering af forandringsprocesser
 • Aktivering af egne ressourcer og kompetencer

Mediation

Omgang med konflikter skal læres

Konflikten truer at eskalere, en konsensus-baseret løsning rykker i det fjerne. Denne tilstand kan hurtig komme til at
koste tid, økonomi og nerver.

Mæglerens opgave som upartisk -henholdsvis al-partisk tredjepart er at sammenfatter de punkter, som parterne vurderer for at være vigtigt iht. konflikten og afgrænser problematikken, for herefter at forhandle med parterne om en konstruktiv og konsensusbaseret løsning, der tilgodeser begge parters behov.

Der er ikke tale om vinder eller taber 
WIN-WIN er hensigten!

Mediation baseser på parternes frivillighed og er et forsøg på at opnå en enighed, uden at skulle lande foran retten.

En konflikt er tit et resultat af forskellige opfattelser, misforståelser eller forskellige interesser. Hvis konfliktparterne ikke er i stand til at opgive deres positioner, kan situationen køre fast og de involverede magter ikke at komme ud af denne situation – de kan ikke finde ud af, hvordan de konstruktivt kan nedlægge deres konflikt.